ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-04-24 Granty na działania od Federacji

„Granty jubileuszowe” to jeden z pomysłów Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach świętowania przypadającej w tym roku okazji 10 rocznicy powstania Federacji. Granty dla organizacji z województwa przyznawane są w konkursie.

 

Do 11 maja br. Federacja prowadzi nabór wniosków od organizacji z regionu, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy. Jak twierdzą organizatorzy „Nasze dziesiąte urodziny to dla nas okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być „granty jubileuszowe”, które Federacja przyznaje w konkursie organizowanym pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”.

 

Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

 

Regulamin przyznawania grantów to tylko kilka stron z podstawowymi informacjami ważnymi dla aplikowania o granty, a także z informacjami jak granty będą rozliczane (Federacja stawia na rozliczenie przez rezultaty, a nie na podstawie faktur i rachunków). W regulaminie opisano także jak będzie pracować komisja grantowa oraz zamieszczono wzór umowy grantowej.

 

Szczegóły, w tym regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Federacji >>
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi