ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

I kadencja

I kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Do pobrania:


Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

W czerwcu 2010 r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Z czasem liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

Tym samym został spełniony wymóg ustawowy umożliwiający powołanie RDPP, polegający na złożeniu wniosku w tej sprawie do marszałka województwa przez co najmniej 50 organizacji. Pozostało jednak pytanie o kształt przyszłej RDPP i sposób wyboru do niej przedstawicieli organizacji pozarządowych. Propozycja wypracowana podczas Forum Organizacji Pozarządowych (11.06.2010 r. w Przysieku) spotkała się z głosami krytycznymi ze strony organizacji. W celu znalezienia optymalnego rozwiązania odbyły się dwa spotkania prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót ROP), w tym jedno z udziałem Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego.

W wyniku dyskusji postanowiono, że:

  • ROP będzie nadal funkcjonowała, jako reprezentacja organizacji pozarządowych z całego województwa. Informacje o  przeprowadzeniu wyborów do III kadencji ROP znajdują się również na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje pozarządowe”,
  • RDPP zostanie powołana przez Marszałka Województwa w następującym składzie: 

- 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,

- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,

- 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,

- 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego będą stanowili część Rady Organizacji Pozarządowych. W skład RDPP wejdą bowiem: przewodniczący ROP oraz przewodniczący 5 komisji tematycznych, w których ROP będzie pracował.  

 

Przewidywany termin powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to trzeci kwartał 2011 r.

 

Toruń, dn. 14 grudnia 2010 r.

 - druk deklaracji do pobrania

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi