ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-01-02 II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

O programie „Decydujesz, pomagamy”

Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć: od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Należy wypełnić formularz do 31.01.2017 r. na stronie https://pomagamy.tesco.pl/

 

Mechanizm programu

·         lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, zgłaszają swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie (dostępny po procesie rejestracji) https://pomagamy.tesco.pl/

·         komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 mikroregionów,

·         o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu,

·         otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

 

Więcej informacji na stronie https://pomagamy.tesco.pl/  oraz w Regulaminie programu.

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi