ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

II kadencja

II kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

Powołaliśmy kolejną kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego, która oprócz działającego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie budowała proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa.
Marszałek Województwa – Piotr Całbecki podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Zarządzenie do pobrania tutaj

Zarządzenie zmieniające z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład nowo powołanego ciała wchodzą: 

- 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,
- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,
- 4 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
- 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przedstawicielami NGO są członkowie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Skład RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego do pobrania tutaj.

     Przewodnicząca RDPP - Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
     Wiceprzewodniczący RDPP - ks. Marek Borzyszkowski
     Sekretarz -

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi