Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

III Kadencja

III Kadencja RDPP

Rada działalności Pożytku Publicznego III kadencji może już formalnie pracować. Marszałek Województwa - Piotr Całbecki podpisał Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. "w sprawie powołania członków III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład nowopowołanej Rady do pobrania tutaj

Zarządzenie zmieniające z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie zmieniające z dnia 10 lutego 2017 r.

Zarządzenie zmieniające z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z I roku działalności RDPP III kadencji tutaj

Sprawozdanie z II roku działalności RDPP III kadencji tutaj

Sprawozdanie z III roku działalności RDPP III kadencji tutaj

Skład Prezydium Rady III kadencji

Przewodnicząca - Anna Leszczyńska

Wiceprzewodniczący - Jan Maria Grabowski

Sekretarz - Piotr Niedziałkowski