ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Polska Akcja Humanitarna
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:1993
Organizacja pożytku publicznego:tak
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Zakres działalności III:pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Powiat:toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica/adres:Wita Stwosza 2
Strona WWW:www.pah.org.pl
Adres email:torun@pah.org.pl
nr telefonu do organizacji:056/6521368
osoba do kontaktu:Ariel Zieliński
funkcja w organizacji:Dyrektor Pomorskiego Biura PAH
telefon do osoby:56 652 13 68
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi