ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka
Status prawny organizacji:Organizacja kościelna lub wyznaniowa
Rok założenia:2002
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Zakres działalności III:porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Powiat:brodnicki
Gmina:Brodnica
Kod pocztowy:87-300
Miejscowość:Brodnica
Ulica/adres:Gajdy
Strona WWW:www.caritasbrodnica.diecezja.torun.pl
Adres email:caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
nr telefonu do organizacji:056/4950281/2
osoba do kontaktu:Anna Jaworska
funkcja w organizacji:z-ca dyrektora
telefon do osoby:056 49 50 281/...2 i 696 116 098
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi