ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Caritas Diecezji Bydgoskiej
Status prawny organizacji:Organizacja kościelna lub wyznaniowa
Rok założenia:2004
Organizacja pożytku publicznego:tak
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:działalność charytatywna
Zakres działalności III:działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiat:bydgoski grodzki
Gmina:Bydgoszcz
Kod pocztowy:85-819
Miejscowość:Bydgoszcz
Ulica/adres:Cienista 2
Strona WWW:www.bydgoszcz.caritas.pl
Adres email:caritas@caritas.bydgoszcz.pl
nr telefonu do organizacji:052 3716721
osoba do kontaktu:Ewa Raj
funkcja w organizacji:specjalista ds. projektów
telefon do osoby:052/3210090; 724560003
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi