ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Stow. "Bractwo Wiezienne" Oddział Kujawsko+Pomorski
Status prawny organizacji:Stowarzyszenie
Rok założenia:1994
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Zakres działalności III:działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
Powiat:bydgoski
Gmina:Bydgoszcz
Kod pocztowy:85-831
Miejscowość:Bydgoszcz
Ulica/adres:Pl. Kościeleckich 7
Strona WWW:www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl
Adres email:kontakt@bractwowiezienne.bydgoszcz.pl
nr telefonu do organizacji:531577585
osoba do kontaktu:Anna Stranz
funkcja w organizacji:Prezes
telefon do osoby:696671052
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi