ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Fundacja Stabilo
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2007
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:ochrona i promocja zdrowia
Zakres działalności III:promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Powiat:toruński
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica/adres:ul. Mickiewicza 7/28
Strona WWW:www.stabilo.org.pl
Adres email:k.rogalewicz@stabilo.org.pl
nr telefonu do organizacji:56-644-90-63
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi