ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Baza organizacji

Nazwa organizacji:Fundacja Wyjść z cienia
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2014
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Zakres działalności III:upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Powiat:bydgoski grodzki
Gmina:Bydgoszcz
Kod pocztowy:85-825
Miejscowość:Bydgoszcz
Ulica/adres:BBON 1/45
Strona WWW:www.wyjsczcienia.pl
Adres email:kontakt@wyjsczcienia.pl
nr telefonu do organizacji:(52) 52 22 333
osoba do kontaktu:Agnieszka Czerwińska
funkcja w organizacji:Prezes
telefon do osoby:666936445
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi