ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-05-21 Informacja

Informacja

Zgodnie z zapisem § 11 ust.3  uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.  w sprawie  trybu  postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 95, poz. 748) 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na realizację zadania  pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły”, przyznając, uchwałą Nr 19/876/18 z dnia 16 maja 2018 r.,  na jego realizację dotację celową w wysokości 22 601,25 zł. 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi