ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-03-22 Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Szanowni Państwo,
Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika
nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR (str. 3), LSR zakładające współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną wybrane w ramach PROW 2014-2020 do wysokości tej kwoty, biorąc pod uwagę jedynie wnioskowana wysokość środków w ramach poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych PROW 2014-2020.

Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą dostępnych środków.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi