ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Rada Działalności Pożytku Publicznego

2019-02-15 IV Kadencja

IV Kadencja RDPP

Rada działalności Pożytku Publicznego IV kadencji może już formalnie pracować. Marszałek Województwa - Piotr Całbecki podpisał Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. "w sprawie powołania członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład Rady znajduje się poniżej:

1)      Anna Napiórkowska, przedstawicielka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2)      Jacek Gajewski, radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3)      Katarzyna Lubańska, radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4)      Grzegorz Borek – pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. międzynarodowych, społecznych oraz organizacyjnych;

5)      Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

6)      Piotr Niedziałkowski, kierownik Biura współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

7)      Jolanta Pisarska-Bitowt - Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

8)      Jan Maria Grabowski, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;

9)      Anna Leszczyńska, przedstawicielka Fundacji „Wiatrak”;

10)  Karol Gutsze, przedstawiciel Stowarzyszenia Na rzecz Pamiętowa i Adamkowa;

11)  Zenon Wilczyński, przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasza Gmina”;

12)  Beata Wyczyńska-Hoppe, przedstawicielka Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty;

13)   Ilona Borowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

14)  Tomasz Oset, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko.      

Skład Prezydium Rady IV kadencji

Przewodnicząca
- Anna Leszczyńska

Wiceprzewodniczący - Jan Maria Grabowski

Sekretarz - Piotr Niedziałkowski

Ze sprawozdaniem z pierwszego roku działalności RDPP IV kadencji zapoznać się można tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi