ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-09-03 Jak NGO mogą współpracować z Ministerstwem Gospodarki?

Jak NGO mogą współpracować z Ministerstwem Gospodarki?

Pomysły na współpracę Ministerstwa Gospodarki z organizacjami zostały sformułowane i zapisane, prace nad stworzeniem programu współpracy wchodzą w fazę finalną. Prowadzi je Zespół Konsultacyjny, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele resortu, jak III sektora.
Do 10 września prowadzone są konsultacje, uwagi do projektu można zgłosić, np. za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja.pl. Poddany konsultacjom dokument ma nietypową formę, składa się z dwóch części: [a.] otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, [b.] tekstu założeń do programu współpracy.
 
Z kolei 14 września odbędzie się w Warszawie konferencja, na której zaproponowane rozwiązania zostaną dopracowane. Będzie to też okazja do dyskusji na tematy, w które organizacje są zaangażowane: społeczna odpowiedzialność biznesu, ekonomia społeczna, energetyka jądrowa, bezpieczeństwo gier komputerowych, innowacyjność, mediacje w biznesie, czy umowy międzynarodowe (np. TTIP). Wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach on-line, zwrócone zostaną koszty podróży do Warszawy. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są tutaj. Weźmie w niej udział podsekretarz Stanu w MG, Mariusz Haładyj.
 
Zaangażowanie w konsultacje i udział w konferencji polecamy wszystkim organizacjom. Program współpracy może otworzyć zupełnie nowe możliwości w osiąganiu ich celów statutowych i w formach prowadzonej działalności.
Konsultacjekonferencja są częścią szerszego projektu, w ramach którego współpracę z organizacjami programują ministerstwa sportu, kultury, sprawiedliwości i gospodarki. W prace zespołów zaangażowani są przedstawiciele kujawsko-pomorskich NGO.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi