ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-11-14 Koalicja Kulturotwórców: Wizyta studyjna # 6 – Toruń vol. 2

Koalicja Kulturotwórców: Wizyta studyjna # 6 – Toruń vol. 2

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach, a także pracownikami instytucji kultury. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz wzmocnienie ich poprzez edukację i szansę poznania różnych form i strategii działania. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie. Działanie skierowane jest do szeroko rozumianych działaczy kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego (pracownicy instytucji kultury, samorządowi, NGO, wolontariusze, pasjonaci).

Po spotkaniach w Trójmieście, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Krakowie zapraszamy do Torunia!  Spotkanie będzie miało miejsce 17 listopada.

W programie:
11:30- 12:45 – Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu (Dyrektor ds. artystycznych Paweł Paszta)

13:00- 14:00 – MDK (Młodzieżowy Dom Kultury)

14:00- 15:30 – Centrum Kultury Dwór Artusa (Dyrektor Łukasz Wudarski i Kierowniczka Działu Artystycznego Paulina Marcinkowska)

16:00-17:00 – Fundacja Alternatywna (Agnieszka Rogaszewska - Prezeska Fundacji)

17:30-18:30 – Fundacja Emic (Joanna Gus - koordynatorka projektów)

 

Udział bezpłatny, obowiązują zapisy pod adresem: koalicjakulturotworcow@gmail.com

 

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi