ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-07-09 Kolejne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych

Kolejne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych

W dniu 5 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym wybrano przedstawicieli organizacji pozarządowych do Grupy wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto dyskutowano na temat Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 14 czerwca we Włocławku
i podsumowano 2 lata działalności trzeciej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych.

W Sejmiku nastąpiły zmiany personalne. Pani Łucja Andrzejczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Sejmiku Organizacji Pozarządowych. Do czasu wyboru nowej osoby, która zdecyduje się pełnić tę funkcję, obowiązki przewodniczącego przejął pan Jerzy Gębara – członek prezydium Sejmiku. Posiedzenie wyborcze zaplanowane zostało na wrzesień 2013 r.
 
Ponadto Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddz. Woj. w Bydgoszczy wystąpiła z prośbą o zmianę przedstawicielki tej organizacji - pani Heleny Feldheim na panią Jolantę Pisarską-Bitowt. Rezygnacja pani Heleny Feldheim z uczestnictwa w pracach Sejmiku podyktowana jest względami zdrowotnymi.   
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi