ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-03-13 Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 marca 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekazał informacji o  wysokości przyznanych środków przypadających w 2020 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

W związku z powyższym, na chwilę obecną, nie ma możliwości rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert nr 15/2020.

Po otrzymaniu limitu środków PFRON Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmie uchwałę o ich podziale. Umożliwi to rozstrzygnięcie ww. konkursu, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Jednocześnie, mając na uwadze obecny wzrost ryzyka związanego z epidemią koronawirusa (SARS –CoV-2), pragnę poinformować, że na indywidualny wniosek, po rozstrzygnięciu konkursu, możliwa będzie zmiana terminu realizacji projektu.

Ponadto ze względu na ww. zagrożenie zachęcam do załatwiania spraw urzędowych online lub telefonicznie.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi