ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-07-25 Komunikat - tryb uproszczony

KOMUNIKAT Z DNIA 25.07.2018 R.

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i  Zdrowia – Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, informuje, że przeznacza kwotę w wysokości 5000,00 zł na realizację zadań w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.).

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w  wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 56 652 18 13 oraz pod adresem mailowym: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Zapraszamy organizacje do składania ofert.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi