ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-09-05 Komunikat z dnia 05.09.2018 r. – stan środków w otwartym konkursie ofert nr 13/2018

Komunikat z dnia 05.09.2018 r. – stan środków w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną do dnia 28 września 2018 r. – do godz. 14.00. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Regulaminem konkursu nr 13/2018 oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „otwarte konkursy ofert/2018/ogłoszenia konkursowe” oraz zakładka „akty prawne/akty wewnętrzne”.

Stan środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 - które pozostały do wykorzystania na dzień 5.09.2018 r. wynosi 40 528,23 zł. 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia.

Zapraszamy do składania ofert!

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi