ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-11-13 Konferencja "Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora"

Wdrażając zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje szereg działań, w tym między innymi w obszarze polityki senioralnej. Jednym z nich będzie planowana na 20 listopada 2015 r. konferencja pn. "Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora", na którą niniejszym mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić. Spotkanie to będzie miało na celu prezentację różnych działań mających na celu aktywizowanie osób w złotym wieku.

Konferencja odbędzie się w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, w Sali Patio na I piętrze, rejestracja uczestników od godz. 9.30, uroczyste otwarcie konferencji godz. 10.00.

Proszę o dokonywanie zgłoszeń udziału w ww. spotkaniu drogą elektroniczną na adres e-mail: a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 656 10 57. Ilość miejsc na spotkaniu będzie ograniczona, dlatego o możliwości udziału będzie decydowało wcześniejsze zarejestrowanie się. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Panem Arkadiuszem Joppek – kontakt: a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: 56 656 10 57.


Program konferencji

Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora

Data:         20 listopada 2015 roku
Miejsce:     Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2 Sala Patio, I piętro

9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10    Otwarcie spotkania i powitanie gości
Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10.10 – 10.25    Pani Dorota Hass, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – omówienie funkcjonowania programu Senior – WIGOR w województwie kujawsko-pomorskim

10.25 – 10.45    Obywatelski Parlament Seniorów i Rada ds .Polityki Senioralnej przy MPiPS – gremia społeczne działające na rzecz Seniorów na szczeblu centralnym - Pani Ewa Zbelicka, Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS

10.45 – 11.15    Rozwój osób w wieku senioralnym wspomagany metodą coachingu - mgr Łukasz Brzeziński, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy

11.15 – 11.45    Czas i doświadczenie to więcej niż pieniądz - banki czasu jako forma aktywizacji seniorów - dr Elżbieta Kościńska,  Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11.45 – 12.05    Bariery w działaniu Rad Seniorów – Pan Andrzej Szczepański,  Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Barcinie

12.05 – 12.30    Czterech... wieszczy – fragment spektaklu teatralnego przygotowywanego przez grupę Seniorów z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wprowadzenie Pani Krystyna Kuras, Prezes ds. Programowych TUTW

12.30    Poczęstunek

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi