ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-07-31 Konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”

28 września 2015 r. w Olsztynie odbędzie się konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” w ramach odnowionego rządowego programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Solidarność pokoleń” skierowany jest zarówno do osób powyżej 50. roku życia, jak i przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych. W realizacji programu bardzo ważna jest koordynacja działań na rzecz wsparcia zatrudnienia osób 50+ zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, upowszechnianie „dobrych praktyk” oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.  

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną tzw. „dobre praktyki” i doświadczenia instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+.
Planowany jest również udział Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.
 
Na konferencję zapraszamy w imieniu MPiPS wszystkich zainteresowanych przedstawicieli instytucji pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.
 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu proszone są o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na adres: promocjaefs@wup.torun.pl do 5 sierpnia 2015 r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 669 39 39.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi