ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-03-07 Konkurs „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”

Do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”.

 
O dotacje w konkursie mogą ubiegać się:
- uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo-rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
- pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
- organizacje pozarządowe.
 
Wartość dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
- badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – do 80 tys. zł,
- konferencje – do 60 tys. zł,
- publikacje naukowe – do 30 tys. zł.
 
Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:
- Polityka regionalna,
- Polityka Społeczno-Gospodarcza,
- Metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności.
 
Więcej informacji oraz dokumentację znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/VI_edycja_konkursu_FE_NSS_05032014.aspx

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi