Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2020-06-16

konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Szanowni Państwo,

Właśnie ogłosiliśmy drugą edycję konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do nagrody i tytułu Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  2020 roku.

Wnioski należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – konkurs Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2 w Toruniu.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i  społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i  służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w  swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

- organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób
z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe
i służby zdrowia oraz

- organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających na rzecz osób
z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i kryteriów przyznawania nagrody w konkursie, oraz regulamin konkursu wraz z  załącznikami zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-Pomorskiego po adresem: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel. 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.