ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-03-21 Konkurs „Wieś na weekend’2013”

Konkurs „Wieś na weekend’2013”

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację podczas weekendów od 15 maja do 15 października br., na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionalnych imprez promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne i lokalne zwyczaje z tym związane oraz dziedzictwo kulturowe wsi. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 200 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 8 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2013r. Adres Biura Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rolnictwa, Sekretariat Regionalny KSOW, 87-100 Toruń,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, Z dopiskiem Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2013”

do pobrania:
uchwała
regulamin_Konkursu_Wies_na_weekend
formularz
umowa 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi