ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-05-25 Konkurs "Wolontariat w akcji" - termin nadsyłania wniosków został przedłużony do dnia 28 maja 2018r.

Szanowni Państwo !
W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe  z  naszego województwa  do wzięcia udziału w  dorocznym  Konkursie „WOLONTARIAT W AKCJI”, którego podsumowanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018r. podczas  XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

W tym roku  na spotkanie przedstawicieli NGO zapraszamy do Włocławka, gdzie organizatorem wydarzenia jest Fundacja
"Samotna Mama”.
Termin nadsyłania wniosków został przedłużony do dnia 28 maja 2018r.
Wnioski wraz z załącznikami można składać poprzez:
a. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 24.00  w dniu 28.05.2018r.  decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja „Samotna Mama” 
ul. Okrężna 21  87-800 Włocławek z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”
 b. przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skan oryginałów) na adres forum2018_kujawskopomorskie@onet.eu  (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji
Pełna aplikacja konkursowa jest dostępna na:
- stronie internetowej Organizatora : www.fundacjasamotnamama.org, w zakładce Forum 2018 ; 
- na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
- na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku  - Aktualności

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi