ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-02-11 Konkurs dotacyjny "25 lat wolności" organizuje Fundacja Batorego

Zachęcamy do udziału w konkursie dotacyjnym. Dotację można otrzymać na działania związane z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian.

Na jakie działania można otrzymać dotację:

Dotację można otrzymać na działania związane z 25. rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian.

Mogą to być działania upamiętniające rocznicę wolnych wyborów 1989 roku, przypominające historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do zmiany systemu oraz inicjatywy poświęcone refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujące, co zmieniło się od tamtego czasu, co osiągnęliśmy przez te 25 lat, a czego nie udało się osiągnąć.

Zachęcamy, by w ramach planowanych działań odnajdywać osoby działające w środowiskach lokalnych, które współtworzyły wydarzenia sprzed 25 lat. Szczególną uwagę zwrócić chcemy na wciąż słabo obecną w świadomości publicznej rolę kobiet w doprowadzeniu do zmian.

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy proponowanych działań: mogą to być festyny, wystawy, koncerty, konkursy, spektakle, spotkania publiczne, gry terenowe, wydarzenia sportowe, etc. Istotne jest, by angażowały większą grupę osób, adresowane były do jak najszerszego grona odbiorców i stwarzały okazję do uczestnictwa w zbiorowym święcie.

Priorytetowo traktowane będą działania odbywające się poza dużymi miastami, inicjatywy międzypokoleniowe, łączące środowiska, o dużym zasięgu, a także inicjatywy prowadzone we współpracy z innymi organizacjami czy instytucjami publicznymi, takimi jak domy kultury, biblioteki, szkoły, media. W przypadku tych ostatnich ważne jest by planowane działania wychodziły poza standardową aktywność i grono stałych odbiorców.

Kto może ubiegać się o dotację

O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Te ostatnie muszą zapewnić sobie współpracę podmiotu, który będzie odbiorcą dotacji: organizacji pozarządowej lub lokalnej instytucji publicznej (np. dom kultury, biblioteka, muzeum, szkoła).

Wysokość i okres wykorzystania dotacji - W konkursie uzyskać można dotacje w wysokości do 3000 zł.

Dotacje przeznaczyć można na przygotowanie działań, które prowadzone będą w okresie od 1 do 30 czerwca 2014. Termin wydatkowania środków z dotacji dostosowany będzie do zaplanowanych działań i zapisany w umowie grantowej.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie koszty niezbędne do realizacji działań. Nie wymagamy dodatkowego wkładu, jednak zachęcamy do projektów partnerskich i poszukiwania środków z innych, również samorządowych źródeł.

Wnioski przyjmowane będą do 31 marca. Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie 16 kwietnia.

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę pomysł na działanie, jego niestandardowość i zasięg oddziaływania oraz realistyczny plan realizacji i racjonalny budżet.

Procedura przyznawania dotacji

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. więcej: konkurs 25 lat wolności
 

źródło: ngo.pl

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi