ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-03-19 Konkurs na organizację wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych ponownie ogłoszony

Ogłaszamy ponownie konkurs na organizację Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czasu jest niewiele - termin składania ofert upływa z dniem 6 kwietnia br. 

Przypominamy, że przedmiotem konkursu jest Organizacja konferencji pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, spełniającej następujące warunki

1.    Forum odbędzie się w Inowrocławiu i będzie miało zasięg regionalny,

2.    Do uczestnictwa w Forum uprawnione będą wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3.    Uczestnictwo w Forum będzie bezpłatne,

4.  W czasie poprzedzającym Forum zostanie przeprowadzona V edycja konkursu, pn. „Wolontariat w akcji”. Podczas Forum zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody pieniężne oraz dyplomy uznania,

Regulamin konkursu do pobrania tutaj

Zapraszamy do składania ofert w konkursie.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi