ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-01-24 Konkurs nr 19/2013 w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłoszony

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 3/73/14 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 19/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje zadań objętych konkursem:

1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.
Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2014 roku.

Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.

Informacji udziela Departament Edukacji i Sportu:

- Anna Paduszek-Knasiak - 56 646 20 21 wew. 2511, tel. kom. 883 359 310
- Marcin Brachowski - 56 646 20 21 wew. 2559, tel. kom. 883 353 694
 

regulamin konkursu do pobrania tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi