ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-03-22 Konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”

 

 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”.

Wnioskodawcami projektu mogą być:

  • organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych,
  • partnerzy społeczni zgodnie z  definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i  związki jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 97%, wkład własny 3%.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 01.05.2018 r. do 20.05.2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-Mlodziez-solidarna-w-dzialaniu

 

Uprzejmie prosimy o powiadomienie o powyższym konkursie potencjalnie zainteresowanych podmiotów, które spełniają warunki udziału określone w dokumentacji konkursowej dla ww. konkursu.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi