ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Konkursy 2007 - Ogłoszenia

Konkurs nr 19    

Konkurs ofert nr 19/2007 pn. “Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – II edycja ” - termin składania ofert do 17 września 2007 r.

Do pobrania:

Konkurs nr 18/2007    

Konkurs ofert nr 18/2007 na wykonanie zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” -  termin składania ofert do 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 18/2007

na wykonanie zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie  kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zasady realizacji zadania:

  1. W ramach realizacji zadania należy zakupić sprzęt adekwatny do prowadzonych przez Klub lub Stowarzyszenie Sportowe dyscyplin sportowych i służący szkoleniu sportowemu dzieci i młodzieży.
  2. W szkoleniu preferowane winny być dyscypliny objęte współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w ramach krajowego systemem sportu młodzieżowego.  

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2007 roku.
 
Do pobrania:

Konkurs nr 17   

Konkurs ofert nr 17/2007  pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider” -  termin składania ofert do 20 lipca 2007 r. Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku pod nazwą:

Rodzaje zadań objętych konkursem:

  1. Budowanie spójności obszaru.
  2. Promocja podejścia Leader, w tym działań podjętych dla utworzenia obszaru oraz opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
  3. Realizacja wybranego celu określonego w LSR.

Termin realizacji zadania obejmuje okres: od dnia 20 sierpnia 2007 r. do dnia 15 listopada 2007 r.
Oferty należy złożyć do dnia 20 lipca  2007 r. do:
Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń, pokój 249.

Wzór oferty, wzór sprawozdania oraz ogłoszenie o konkursie wraz ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania i kryteriami wyboru ofert można pobrać na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl lub w Departamencie Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 249.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:
Wydział Zarządzania PROW, pokój 441 telefon: (0-56) 62-18-384
 
Do pobrania:

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi