ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Konkursy 2007 - Wyniki

Konkurs nr 1 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2007 roku.

Konkurs nr 2    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2007 pn. „Pomoc dla osób  i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa  w 2007 roku.

Konkurs nr 3   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2007 pn. “Wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w Klubach Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku.

Konkurs nr 4   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2007 pn. “Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 roku

Konkurs nr 5    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2007 roku.

Konkurs nr 6   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2007 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko - pomorskim” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa  w 2007 roku.

Konkurs nr 7    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 7/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w 2007 r.

Konkurs nr 8
   
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich w 2007 r.

Konkurs nr 9   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania rodziny w ramach Kampanii Samorządu Województwa pn. „Rodzina naszą wspólną sprawą” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs nr 10    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie doposażenia wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2007 r.

Konkurs nr 11  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2007 pn. „Wspieranie nauki” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki w 2007 roku.

  • Uchwała zarządu ( - plik pdf)
  • Załącznik nr 1( - plik pdf)


Konkurs nr 12  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku.

Konkurs nr 13 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2007 pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku.

Uchwała Zarządu I etap ( - plik pdf)
Uchwała Zarządu II etap( - plik pdf)
Załącznik I etap ( - plik pdf)
Załącznik II etap ( - plik pdf)
 
Konkurs nr 14   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2007 roku.

Konkurs nr 15   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku.

Konkurs nr 16    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki w 2007 roku

Konkurs nr 17    

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2007 pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku.

Konkurs nr 19   
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  nr 19/2007 pn. “Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień –  II edycja” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi