ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Konkursy 2008 - Ogłoszenia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI ,OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn.: OPIEKA PALIATYWNA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn.: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z UBOGICH RODZIN PODCZAS WAKACJI LETNICH

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs  ofert nr 4/2008  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. „Wspieranie Turystyki”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza trzy otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 8/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą: WSPIERANIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą: WSPIERANIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 11/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pod nazwą: „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 12/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 13 na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 14/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą: PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 15/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 16 na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi