ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-04-12 Konsultacje "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020"

Z treścią programu zapoznać się można tutaj , natomiast wszelkie uwagi można składać na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu konsultacyjnym, który pobrać można tutaj.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2013 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub

mailem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń tel.: 56 656 11 71 – Jacek Habant; 56 656 10 57 – Dorota Piekarek, faks: 56 656 10 85,

e-mail - sp.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Zachęcamy do udziału w konsultacjach...
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi