ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-09-07 Konsultacje programu współpracy na sesji Sejmiku NGO

Wrześniowe posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wtorek, 6 września) poświęcone zostało konsultacjom projektu Programu współpracy samorządu regionu z NGO na 2017 rok.

Konsultacje projektu programu współpracy odbyły się w formule zbliżonej do techniki open space, czyli luźnego podziału na podgrupy tematyczne dyskutujące nad konkretnymi elementami programu. W trakcie spotkania uczestnicy mogli przenosić się między „podstolikami” i wyrażać swoje zdanie wobec wszystkich dyskutowanych kwestii. Obok licznej grupy delegatów Sejmiku w spotkaniu uczestniczyli także pracownicy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, które współpracują z NGO.

Propozycje zgłoszone w dyskusji zostaną teraz zebrane i zgłoszone do projektu Programu. Na sesji Sejmiku zaplanowanej na 04 listopada br. odbędzie się podsumowanie konsultacji, w tym zaprezentowany zostanie ostateczny kształt projektu programu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w prace nad "Programem współpracy" a Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych za moderowanie spotkania.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi