ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-05-22 Konsultacje społeczne ZIT

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów kluczowych dla ZIT Bydgoszczy i Torunia oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie, które będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014.

Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się pod adresem: http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-maj/Konsultacje_spo_eczne_dotycz_ce_projekt_w_kluczowych_ZIT.aspx#1
Kwestie dotyczące projektów znajdują w szczególności na str. 225-241, 280-283.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania miast i  powiązanych z nimi obszarów. Dla ZIT na poziomie wojewódzkim Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i  przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aby środki te zostały uruchomione niezbędnym jest m.in. przygotowanie Strategii ZIT, określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. Za przygotowanie tego dokumentu odpowiada Związek ZIT, który to został utworzony w naszym województwie, poprzez podpisanie porozumienia przez 25 sygnatariuszy, w  dniu 8 kwietnia 2014 r. Strategia ZIT będzie uzgadniana z IZ RPO oraz opiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi