ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-06-16 Konsultacje SZOOP RPO WK-P 2014-2020 - zapraszamy do udziału

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w SzOOP oraz załącznikach 1, 2 i 7.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić swoje opinie na temat projektu SZOOP, prosimy wypełnić formularz zgłaszania uwag. Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SzOOP”.
Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 30 czerwca 2015 roku.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie pod względem zgodności formalnej, a następnie – jeśli zostaną uznane za zasadne - zamieszczone w SzOOP. Ostateczna wersja SzOOP po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.
 
Do pobrania:
 
 
Uwaga: Rozpatrywane będą jedynie uwagi i propozycje zmian, dla których podano uzasadnienie w odpowiednim polu formularza.
Informacja o prowadzonych konsultacjach SzOOP znajduje się również na stronie http://www.mojregion.eu, w zakładce aktualności.
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi