ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-11-20 Konsultacje uchwał w sprawie stypendiów sportowych i trybu finansowania sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w uchwale w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i dotyczące zmian w uchwale w sprawie trybu finansowania sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiot konsultacji:

1. Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

2. Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Termin konsultacji:

konsultacje trwają do 04 grudnia 2020 r.

Formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej na formularzu 1 lub formularzu 2, przesyłanym drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Projekty dokumentów:

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Sportu i Kultury Fizycznej w Departamencie Sportu i Turystyki - Informacji szczegółowych udziela p. Artur Cyrankowski – 664 77 55 58

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi