ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-03-01 Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 8/267/18 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Humaniści na start!” będzie realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje  kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół  podstawowych, III klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2020/2021. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 1 marca do 14 marca 2018 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń  


Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania

treść uchwały Nr 8/267/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”

● PROJEKT Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”

Formularz konsultacji

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi