ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-08 Konsultujemy roczny i wieloletni program współpracy

Zarząd Województwa przyjął projekty "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.
Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Projekt wieloletniego programu współpracy jest efektem dwóch dwudniowych spotkań warsztatowych, w których udział brali członkowie powołanego w tym celu
zespołu roboczego ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z pracownikami samorządu województwa wchodzącymi w skład zespołu roboczego współnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej w długofalowej perspektywie na lata 2016-2020.

Do 21 października br. trwają konsultacje ww. dokumentów. Zapraszamy do udziału

Po zakończeniu konsultacji obydwa dokument trafią pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

projekt rocznego programu współpracy na 2016 rok
formularz konsultacji

projekt wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2020
formularz konsultacji

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi