ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-06-22 Konsultujemy stronę internetową dla osób z niepełnosprawnością

Samorząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności stowarzyszenia i fundacje do zgłaszania swoich opinii i wniosków dotyczących wyglądu i funkcjonowania nowej strony internetowej:

Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań użytkowników strony, w której publikowane treści będą czytelne i dostępne dla każdego bez względu na ograniczenia i dysfunkcje, spełniające międzynarodowe standardy dostępności WCAG 2.0.
By wziąć udział w konsultacjach wystarczy pobrać formularz [tutaj] oraz przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną na adres:
Wypełniony formularz można także przesłać pocztą zwykłą lub przynieść pod niżej podany adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Termin składania uwag upływa 15 lipca 2015 r.
Przyjmowane będą także spostrzeżenia przesłane w innej formie, niż na formularzu.
Wyniki konsultacji zamieścimy do 15 sierpnia 2015 r. na poniższej stronie.
Strona powstała dzięki środkom Samorządu Województwa.
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi