ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-11-07 Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia serdecznie zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki równościowej w projektach EFS

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia serdecznie zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki równościowej w projektach EFS. Szczególnie polecamy szkolenie podmiotom, które w najbliższej przyszłości planują składać wnioski na projekty grantowe do LGD "Dla Miasta Torunia". Ocena wstępna zakończonego naboru wykazała, że w większości projektów w błędny sposób przedstawiono zapisy dot. równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto nieprawidłowe przedstawienie ww. zagadnień w części wniosków będzie skutkowało ich odrzuceniem na podstawie oceny kryterium zgodności z LSR. Za udział w szkoleniach przysługują dodatkowe punkty na etapie oceny projektów.

Szkolenie poprowadzi ekspert tematyki równościowej Maciej Smolarek.

Liczba miejsc ograniczona!

Terminy: 23.11.2018 (godz.: 9.00-15.30) lub 30.11.2018 (godz. 9.00-15.30)

Program

8:45-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-10.00 Wprowadzenie do tematyki: Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, Gender Mainstreaming
10.00-12.30 Równość szans kobiet i mężczyzn w kontekście EFS
12.30-13.15 Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
13.15-14.00 Promocja i rekrutacja w projektach EFS w praktyce
14.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-15.30 Formularz wniosku o dofinansowanie w kontekście omawianych zagadnień

Rekrutacja i szczegóły na stronie: http://dlatorunia.pl/aktualnosci 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi