ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-12-15 Marszałkowskie otwarte konkursy ofert ogłoszone

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej.

ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html

Prosimy o zwrócenie uwagi na numerację poszczególnych konkursów, gdyż w stosunku do roku ubiegłego, uległa ona zmianie.

Nowością w tym roku jest konieczność składania potwierdzenia złożenia oferty za pomocą generatora ofert w formie elektronicznej !!! złożenie potwierdzenia w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze względu na brak spełnienia przesłanek formalnych.

Po złożeniu oferty należy:

1. wygenerować i wydrukować z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty,

2. podpisać wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty przez osoby do tego uprawnione,

3. złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty za pomocą generatora ofert jako załącznik do złożonej oferty,

w terminie wskazanym w regulaminach konkursu (w większości do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59)

Zapraszamy do składania ofert.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi