ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-04-12 Nabór członków do zespołu roboczego ds. pożytku publicznego

Nabór członków do zespołu roboczego ds. pożytku publicznego

 
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w zespole roboczym ds. pożytku publicznego, którego zadaniem będzie udoskonalenie procedur dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym opracowanie nowej karty oceny projektów.
 
Inicjatywa utworzenia zespołu roboczego zrodziła się podczas dyskusji na temat rozstrzygnięć tegorocznych otwartych konkursów ofert, która miała miejsce 19 marca 2013 r. na posiedzeniu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Planowana organizacja pracy zespołu roboczego:
 
  • skład zespołu – 10-15 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za organizację otwartych konkursów ofert;
  • przewidywany okres pracy zespołu – od drugiej połowy maja do końca września 2013 r.;
  • przewidywane min. 3 kilkugodzinne spotkania robocze (w Urzędzie Marszałkowskim
    w Toruniu, w godz. pracy Urzędu);
  • praca w zespole będzie miała charakter społeczny;
 
Od osób chętnych do pracy w zespole oczekujemy:
 
  • doświadczenia w pracach komisji konkursowych w  ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i/lub doświadczenia w pracach rad organizacji pozarządowych i innych tego typu gremiów na poziomie wojewódzkim;
 
  • umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji, tj. „przestawienia się” na myślenie w kategorii dobra wspólnego;
 
  • możliwości uczestnictwa w kilku spotkaniach roboczych w Toruniu w okresie od drugiej połowy maja do końca września 2013 r.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach zespołu roboczego ds. pożytku publicznego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do dnia 25 kwietnia 2013 r. na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
 
Wyboru członków zespołu, spośród zgłoszonych osób, dokona komisja złożona z przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wynikach naboru zamieścimy na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia 10 maja 2013 r.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, tel. 56 62 18 371, 56 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
 
 
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi