ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-01-13 Nabór uzupełniający do komisji konkursowych na 2015 rok
Szanowni przedstawiciele organizacji pozarządowych
 
W związku zogłoszeniem konkursów w trybie pożytku publicznego na rok 2015, oraz niewystarczającą ilością zgłoszeń w pierwszym etapie naboru, otwieramy nabór uzupełniający do komisji konkursowych.
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 19 stycznia 2015 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawskiego-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
faks:  56 62 18 275
 
Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 26 stycznia 2015 r. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 56 62 18 371 lub 56 62 18 403 e-mail:
ngo@kujawsko-pomorskie.pl
 

do pobrania: formularz zgłoszeniowy

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi