Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-07-20

Nabór uzupełniający na czlonka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reperzentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta.

Szanowni Państwo

ruszył nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta, w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego ww. Komisji.

Organizacje proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji w terminie do 20 sierpnia 2021r. na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ