ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-09-01 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” - kolejna edycja

Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza IX edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
1)      przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
2)      przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
3)      przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej;
4)      laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.
Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.
Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.
Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2015 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia lub przesłać pocztą na adres Departamentu.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon (056) 656 10 57, mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Do pobrania:
 
·         Regulamin
·         Wniosek   
 
 
Opracowanie:
Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
wrzesień 2015 r.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi