ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-11-08 Narzędziownik wolontaryjny: szkolenie i staż oraz certyfikacja

 Narzędziownik wolontaryjny: szkolenie i staż oraz certyfikacja

"Narzędziownik wolontaryjny" to propozycja dla organizacji i osób organizujących lub koordynujących wolontariat w fundacjach, stowarzyszenia i instytucjach (np. urzędach, szkołach, ośrodkach pomocy, muzeach, bibliotekach). Realizatorem „narzędziownika” jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych. Na pomysł składają się jednodniowe szkolenie, kilkunastogodzinny staż, a także możliwość udziału w certyfikacji.


S Z K O L E N I E

Pierwszym elementem narzędziownika jest szkolenie „Stwórz miejsce przyjazne wolontariuszom”. Podczas szkolenia krok po kroku omówione zostaną cztery najważniejsze obszary związane z wolontariatem – przygotowanie organizacji/instytucji do współpracy z wolontariuszami (w tym kwestie formalnoprawne), zarządzanie wolontariatem, promocja i informowanie o wolontariacie, ewaluacja i monitoring wolontariatu. Spotkanie odbędzie się 17 listopada br. (środa) w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w godz. 09:00-16:00. Organizator zapewnia materiały dla uczestników, poczęstunek w trakcie przerw na kawę oraz lunch. Program szkolenia dostępny jest <<tutaj>>.

S T A Ż

Zainteresowanym uczestnikom szkolenia zaproponowany zostanie 15-godzinny staż, który pozwoli poznać tajniki pracy koordynatora wolontariatu, da szansę na wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych organizacji/instytucji, pozwoli nawiązać kontakty z podmiotami z ciekawie i autorsko zorganizowanym wolontariatem, a także umożliwi zaplanowanie rozwoju wolontariatu w organizacji/instytucji macierzystej przy niewielkiej pomocy mentora. Staże realizowane będą w listopadzie i grudniu br. Złożą się na nie zdalne i stacjonarne spotkania, zadania wykonywane pod kierunkiem mentora, a także konkretne pomysły rozwoju i "poukładania" wolontariatu w organizacji/instytucji.

C E R T Y F I K A C J A

Z kolei organizacjom i instytucjom z których rekrutować się będą uczestniczki i uczestnicy szkolenia zaproponowany zostanie udział w certyfikacji „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu możliwe będzie sprawdzenie czy i w jakim stopniu wolontariat w organizacji/instytucji odbywa się zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, a także pozwoli na podniesienie standardów organizacji wolontariatu, na promocję działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami. Więcej na temat certyfikacji tutaj >>.

* * * * * * * *

Oferta „narzędziownika wolontaryjnego” jest bezpłatna dla uczestników.

Uwaga! Udział w szkoleniu nie oznacza obowiązku korzystania ze staży lub certyfikacji.

Aby skorzystać z "narzędziownika" należy zgłosić udział w szkoleniu na formularzu dostępnym tutaj >>.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi