ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-08-31 Ochrona Danych Osobowych (RODO) – bezpłatne szkolenie i warsztaty w Toruniu i Bydgoszczy

Ochrona Danych Osobowych w praktyce w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO) – szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie wykładowo - warsztatowe prowadzone przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS). Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na przeanalizowanie (w szczególności w znaczeniu praktycznym) zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w koniecznym już obecnie odniesieniu do Rozporządzenia UE (RODO), w tym obecnych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych z perspektywy zarządzania systemami informatycznymi, w których (poprzez które) zachodzi lub może zachodzić przetwarzanie danych osobowych.

Szczególnej analizie zostaną poddane zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:
Zmiana dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności przetwarzania, procedury itp.); Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych; Ocena skutków przetwarzania danych osobowych ; Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.

W programie:

  • Zapoznanie słuchaczy z  usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
  • Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych.
  • Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO.
  • Praktyczne przygotowanie do prawidłowego  wykonywania obowiązków organizacji w sferze ochrony danych osobowych .

Uczestnik szkolenia uzyska w pełni komunikatywne odpowiedzi w szczególności na następujące pytania: • Czy we właściwy sposób w organizacji są przetwarzane dane osobowe? Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co się już zmieniło w prawie ochrony danych osobowych i jakie ma to znaczenie?• Czy wdrożono w  organizacji odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi? Jak wdrożyć odpowiednie procedury?  • Dlaczego i w jakim zakresie dbanie o ochronę danych osobowych dotyczy poszczególnych przedstawicieli zarządów, pracowników , członków  organizacji? • Jak osiągnąć, jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty, które będą dowodami legalnego przetwarzania danych osobowych w organizacji? • Na czym już polega nowa rola i istota funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji? Czy ABI („nowy ABI”) jest potrzebny? Jakie są nowe wymagania wobec funkcjonowania ABI? Zamiast ABI będzie IODO (IOD, DPO) – co to oznacza dla danej organizacji?

Szkolenie i Warsztaty, są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

Toruń - Urząd Marszałkowski  w Toruniu, Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro ( we współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi )

24 wrzesień 2018r.
od 9.00 do 15.00

Bydgoszcz - –  Urząd Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (we współpracy z Zespołem ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu)

25 wrzesień 2018r.

od 9.00 do 15.00

 

Adresaci szkoleń: Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 20.09.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.  Potwierdzenie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przesłane przez Organizatora drogą mailową lub telefonicznie  – w terminie od 12 do 21 września 2018r.

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi