ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 01 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 01 lipca 2019 roku złożona w trybie uproszczonym

 Oferta z dnia 1 lipca 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu

Nazwa zadania: Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich

Oferta

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 10 lipca 2019 r.  na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl


drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi